Slib- en vetafscheiders

 

Slib- en vetafscheiders zijn de Best Beschikbare Techniek (BBT) voor voedingsmiddelenproducenten, restaurants en sommige andere industrieën. De installaties zijn ontworpen om organische vaste stoffen (slib) en vetten en oliën uit afvalwater te verwijderen. Voordat we een afscheider plaatsen, die standaard voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2-norm, zorgen we dat de omgevingsdienst deze goedkeurt. Daarvoor zijn de dimensionering, het onderhoudsplan en de capaciteitsberekening belangrijk.

Olieafscheiders

 

Is er een risico dat olie in het afvalwater terechtkomt? Dan is de installatie van een olieafscheider onmisbaar. Zo’n traject begint met een nauwkeurige capaciteitsanalyse om de eisen aan de afscheider te bepalen. Als de omgevingsdienst deze goedkeurt, kunnen we de juiste afscheider selecteren, leveren en plaatsen – die natuurlijk voldoet aan de strenge NEN-EN 858-norm. Zo hou je je niet alleen aan de regels, maar draag je ook bij aan een beter milieu. 

 

Meer weten over onze afscheiders?