Meten is weten,
maar weet wat je meet

 

Met flowmeters kun je het afgevoerde afvalwater vaststellen. Dat is belangrijk, want meten is weten. Maar, je moet natuurlijk wel weten of je het juiste debiet meet. Wij zijn gespecialiseerd in het kalibreren en verifiëren van flowmeters. Van klein tot heel groot, en we kunnen ze nagenoeg allemaal in-situ kalibreren. Met sterk maatwerk kunnen we aan al je specifieke behoeften voldoen. 

Kalibratie en verificatie flowmeters
 

Bedrijven en instellingen doen jaarlijks aangifte van hun zuiveringsheffing. Normaalgesproken wordt de vervuilingswaarde van het geloosde effluent (gezuiverd afvalwater) vastgesteld met de Tabel afvalwatercoëfficiënten. In afwijkende situaties wordt de waarde bepaald door meting en bemonstering van het effluent. Gekalibreerde flowmeters bepalen en registeren nauwkeurig het debiet – de hoeveelheid afgevoerd afvalwater.

 

Goed om te weten: we hebben ervaring in het kalibreren van debietmeters voor effluent en influent (ongezuiverd afvalwater). Is een speciale variant in werking gesteld? Dan zorgen we voor een passende oplossing. 

Natte kalibratie

 

Eén keer in de drie jaar kalibreren we open en gesloten flowsystemen nat. Dat doen we in ingebouwde toestand, waarbij we tijdelijk een moedermeter (master) in serie plaatsen. In het jaar van natte kalibratie is droge verificatie niet nodig. 

 

Verder horen deze eisen bij natte kalibratie: 

 

  • De moedermeter moet nat gekalibreerd zijn door een ijkinstallatie van een ijkbevoegde of NKO-geaccrediteerde instelling (het rapport hiervan mag niet ouder zijn dan een jaar)
  • De hoeveelheid water die door het systeem wordt geleid, moet voor minimaal 2.000 waarnemingen zorgen
  • Bij gebruik van de moedermeter wordt natte kalibratie uitgevoerd binnen het normale meetbereik van de flowmeter
  • Een datalogger registreert de gemeten hoeveelheden water van de flow- en moedermeter
  • Ook randapparatuur wordt gecontroleerd op een goede werking.

Droge verificatie

 

In de jaren dat we flowsystemen niet nat kalibreren, verifiëren we ze droog. Hierbij horen de volgende eisen: 

 

  • Bij een droge verificatie wordt de weerstand of geleidbaarheid tussen de elektroden gemeten
  • Bij vervuiling wordt de meter uitgebouwd en gereinigd, en vindt er een nieuwe meting plaats
  • De gemeten waardes voor én na reiniging worden opgenomen in het kalibratierapport
  • Als de afwijking groter is dan vijf procent, moet het gesloten meetsysteem nat gekalibreerd worden
  • Ook randapparatuur wordt op een goede werking gecontroleerd.

Meetgoten

(open systemen)

 

We onderscheiden ons in de waterbeheersector met een gespecialiseerde service voor het kalibreren van flowmetingen in open meetsystemen, zoals meetgoten. Sterker nog: we hebben een innovatief RVS-meetsysteem ontwikkeld. Hiermee maken we nauwkeurige metingen en kalibraties mogelijk in deze specifieke omgevingen én kunnen we waterstromen voor klanten optimaliseren. Ons unieke systeem is geschikt voor een breed scala aan open meetsystemen.

Meer informatie over kalibraties?