Wij kunnen u volledig ontzorgen bij het dagelijkse beheer van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie. Na een grondige inventarisatie van het proces en de technische componenten, zorgen we voor een optimale afstelling en inregeling van uw zuiveringsinstallatie. Daarnaast voeren we zowel preventief als periodiek onderhoud om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Zo kunt u zich richten op uw belangrijkste taken, terwijl deskundigen het beheer van de afvalwaterzuivering voor hun rekening nemen.

Bedrijfscontinuïteit dankzij periodiek

en preventief onderhoud

 

Met periodiek en preventief onderhoud zorgen we ervoor dat je bedrijf blijft draaien. Verder nemen we monsters van het geloosde effluent en doen we de jaarlijkse aangifte van de zuiveringsheffing. Ook houden we proactief contact met relevante stakeholders, zoals de omgevingsdienst, het waterschap, transport- en slibverwerkingsbedrijven en toeleveranciers. Hierdoor verloopt alles soepel en volgens de regels.

Complete ontzorging? Neem contact op met Marijn.